Dzień Profilaktyki

Dnia 28 maja odbył się w naszej szkole Dzień Profilaktyki poświęcony profilaktyce uzależnień od narkotyków i dopalaczy. Organizatorem akcji profilaktycznej były psycholog szkolna Marta Górska-Szczotkowska i pedagog Anna Jaworska we współpracy z Samorządem Uczniowskim pod opieką p. Joanny Żurowskiej. W wykładach profilaktycznych uczestniczyli uczniowie wszystkich klas pierwszych. Mieliśmy przyjemność gościć st. sierż. Karolinę Pruchniak oraz st. sierż. Kamila Kacak, którzy poprowadzili prelekcję na temat szkodliwości zażywania środków psychoaktywnych i konsekwencji prawnych związanych z ich zażywaniem. St. sierż. Karolina Pruchniak poruszyła również temat zagrożeń cyberprzemocą. Omówiła kary grożące za bycie stalkerem internetowym oraz zakres pomocy jaką można uzyskać od policji w razie bycia ofiarą przemocy internetowej. W następnej kolejności odbył się wykład psychologa szkolnego dotyczący negatywnego wpływu  środków psychoaktywnych na zdrowie i życie ludzi. Uczniowie zapoznali się z mechanizmem uzależnienia oraz skutkami fizycznymi, psychicznymi i społecznymi uzależnień od narkotyków i substancji zastępczych.

 

Największą atrakcje Dnia Profilaktyki stanowiła debata uczniowska w stylu oksfordzkim zorganizowana przez Samorząd Uczniowski pod opieką pani Żurowskiej. Uczniowie debatowali na temat powszechnego dostępu do marihuany. Debatę wygrała drużyna przeciwna legalizacji narkotyku, co nie było z góry ustalone, jak niektórzy z uczniów oglądających debatę przypuszczali. Wyróżnionym mówcą została Magdalena Klawikowska, która oczarowała widownie i komisję swobodą wypowiedzi, elokwencją oraz przyjaznym i tolerancyjnym nastawieniem do drużyny przeciwnej. Po debacie w ramach działań sprzyjających zdrowiu uczniowie klas drugich i trzecich wzięli udział w Dniu Sportu. Jego celem było wskazanie uczniom jak zdrowo i bezpiecznie odreagować stres i miło spędzić czas wśród znajomych bez używek. Elektryk nie bierze – po co nam to!