Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka szkolna wzbogaciła się o 548 nowych książek. Zakupiono literaturę piękną, popularnonaukową, książki cieszące się zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. W celu popularyzowania czytelnictwa i motywowania uczniów do czytania, nauczyciele zrealizowali projekty edukacyjne, we wszystkich oddziałach ZSP nr 2, z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej.

– Uczniowie klas IV Technikum pisali pracę pisemną pt. Dlaczego należy  przeczytać „Rok 1984” George Orwella?

– Uczniowie klas III Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego wykonali prezentację multimedialną pt. Szkodliwość palenia tytoniu.

– Uczniowie klas II Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej, Liceum Ogólnokształcącego odbyła się  lekcja głośnego czytania z wychowawcą, koleżankami i kolegami z klasy.

 

 

– Uczniowie klas I Technikum, Branżowej Szkoły I stopnia, Liceum Ogólnokształcącego, na lekcji  języka polskiego, oddali się lekturze nowych książek zakupionych z programu.

 

 

Wierzymy, że czytanie stanie się dla wielu uczniów nowym hobby.

 

Koordynator projektów: Małgorzata Olszak