Christmas Talent Festival

Jeszcze przed przerwą świąteczną,  tj., 20 grudnia odbył się w szkole Christmas Talent Festival.  

Spotkanie zorganizowała p. Justyna Wołowska wraz z Samorządem Uczniowskim. Uczestniczyły w nim wszystkie 1 klasy wraz z Wychowawcami a była to świetna okazja do integracji i dobrej zabawy.

Imprezę poprowadził Adrian Włuka  (3Ct), a oprawę artystyczną zapewnił duet Natalia Bauza  (2 aLO) i Mikołaj Dettlaff  (1cT).

Każda z klas przygotowała  program artystyczny, który miał byś ściśle związany z tematyką świąteczną oraz zaprezentowany  w języku angielskim. Repertuar był bardzo różnorodny – klasy prezentowały piosenki, wykonania instrumentalne znanych kolęd jak również inscenizacje.

W wyniku konkursu jury wyłoniło laureatów. Najbardziej zaimponowała wszystkim klasa 1 aT, która zdobyła 1 miejsce. II miejsce powędrowało do klasy 1 dT, III miejsce do klasy 1aLO.

Dziękujemy uczniom, którzy zaangażowali w obsługę  techniczną uczniów – Agata Kąkol (2bT), Błażej Bojke (2bT), Olaf Porada (2bT) oraz Patryka Szymborski (1bT) oraz tym, którzy zajęli się obsługą fotograficzną – Mateuszowi Tillack z kl. 3 cT i Mateuszowi Krzemińskiemu (2bT).

 

Christmas Talent Festival 2017

 

Justyna Wołowska, Joanna Żurowska