MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ENERGETYKI JĄDROWEJ

Mamy nową pracownię!
MULTIMEDIALNĄ PRACOWNIĘ ENERGETYKI JĄDROWEJ

 

13 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej w naszej szkole.

 

Dzięki nowo powstałej pracowni otwierają się przed nami nowe możliwości, przede wszystkim organizacja wideokonferencji i wykładów on-line. Udostępnią nam je pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa Energii czy zaprzyjaźnieni profesorowie wyższych uczelni, z którymi współpracujemy.

 

Nowa pracownia umożliwi nam także projekcję filmów i prezentowanie multimedialno-dydaktycznych prac uczniów i nauczycieli w najlepszej jakości obrazu i dźwięku.
Jednym z najciekawszych obiektów stałych jest makieta elektrowni jądrowej w całości wykonana przez naszych uczniów, której elementy zostały wydrukowane na drukarce 3D.

 

Praca uczniów prezentowana na inauguracji otwarcia pracowni nt.: „Mapa przedstawiająca rozmieszczenie reaktorów na mapie świata”.

 

Prezentacja nt.: „Reaktorów atomowych” pani wicedyrektor Katarzyny Konecko

 

Wyposażenie tej pracowni udało się zagospodarować dzięki udziałowi w projekcie „Powiatowy ośrodek wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej – etap drugi”, który dofinansowany został w ramach Programu Wsparcia Rozwoju Gmin Lokalizacyjnych.

 

Relacja telewizji TTM
Przeczytaj artykuł w GWE24 lub na Wejherowo.naszemiasto

 

 

Multimedialna Pracownia Energetyki Jądrowej