Dyrekcja i pracownicy szkoły

 

mgr inż. Krystyna Grubba

Dyrektor 

 

mgr Katarzyna Wrochna

Wicedyrektor 

 

mgr Katarzyna Konecko

Wicedyrektor

 

mgr inż. Jarosław Wiżyn – Jastrzębski

Kierownik szkolenia praktycznego

 

 


KADRA PEDAGOGICZNA:

mgr inż. Piotr Barton

mgr Barbara Bączek-Motała

dr Łukasz Bieszke

mgr Zbigniew Ciesielski

mgr Agnieszka Cyman

mgr inż. Mariola Czarnecka

mgr Marek Drożański

mgr inż. Magdalena Dzięcielska

mgr Angelika Falkowska

mgr Witold Gesse

mgr Marta Górska-Szczotkowska

mgr Agnieszka Graczyk

mgr inż. Ryszard Gronek

mgr Anna Grudzińska

mgr Mariusz Jaszewski

mgr Anna Jaworska

mgr inż. Dominika Kankowska

mgr inż. Tomasz Klawikowski

mgr Barbara Kocyła

mgr Leszek Kotkowski

mgr Tomasz Kotwica

dr inż. Robert Kowalak

mgr Agnieszka Kowalczuk

mgr Kinga Krajkowska

mgr Wioleta Krot

mgr Michał Krzemiński

mgr Bożena Kubińska

mgr Elżbieta Kurzawa

mgr inż. Sławomir Litzbarski

mgr inż. Wiesław Łubkowski

mgr Agnieszka Misiaczyk

mgr Marek Modzelewski

mgr inż. Leon Moza

mgr Iwona Nicińska

mgr Tomasz Nielek

dr inż. Tomasz Nowak

mgr Maria Olewczyńska

mgr Małgorzata Olszak

mgr inż. Joanna Pallach

mgr Ewa Partyka-Żminko

mgr Adriana Patrzyk

mgr Jarosław Pawłowski

mgr inż. Marek Pierzchała

mgr inż. Paweł Przybylski

mgr inż. Józef Rewa

mgr Sebastian Richert

mgr Przemysław Rojewski

mgr Joanna Romanowska

mgr Krystian Rychert

mgr Agata Schulz

mgr Andrzej Silikowski

mgr Magdalena Smentek

mgr Aleksander Staszkiewicz

mgr Piotr Szmigiel

mgr inż. Adam Szychułda

mgr Agnieszka Szymerowska

mgr Andrzej Tamulewicz

dr inż. Joanna Tesmar

mgr inż. Jacek Tomczak

mgr Janina Wenta

mgr Justyna Wołowska

mgr Barbara Zabłońska

mgr Jarosław Zawadzki

mgr Joanna Żurowska


ADMINISTRACJA

Piotr Barton

Hanna Lipińska

Anna Sirocka

Emilia Witbrot

Joanna Kreft


PRACOWNICY OBSŁUGI:

Łukasz Bark

Jolanta Cichowska

Czesława Driwa

Mirosława Hinc

Anna Klawikowska

Justyna Kowalewska

Krzysztof Króll

Brunon Lieske

Ewa Moza

Irena Papke

Małgorzata Piechocka

Grażyna Szlas

Iwona Witt