Dyrekcja i kadra

mgr inż. Krystyna Grubba
Dyrektor

 

mgr Katarzyna Wrochna
Wicedyrektor 

 

mgr Leszek Kotkowski
Wicedyrektor 

 

mgr inż. Jarosław Wiżyn – Jastrzębski
Kierownik szkolenia praktycznego


KADRA PEDAGOGICZNA:
mgr inż. Piotr Barton
mgr Barbara Bączek-Motała

mgr Rafał Brieger

mgr Zbigniew Ciesielski
mgr Agnieszka Cyman
mgr inż. Mariola Czarnecka
mgr Marek Drożański
mgr inż. Magdalena Dzięcielska

mgr Patrycja Dzwoniarek
mgr Angelika Falkowska
mgr inż. Alicja Felińska

mgr Witold Gesse
mgr Agnieszka Graczyk
mgr inż. Krystyna Grubba

mgr inż. Marek Gudalewicz

mgr Anna Grudzińska
mgr Mirosław Hajdel
mgr Mariusz Jaszewski
mgr Anna Jaworska
mgr inż. Dominika Kankowska
mgr inż. Joanna Pallach
mgr inż. Tomasz Klawikowski

mgr Eliza Kołodziejska
mgr Katarzyna Konecko
mgr Leszek Kotkowski
mgr Tomasz Kotwica
mgr Kinga Krajkowska
mgr Wioleta Krot
mgr Michał Krzemiński
mgr Bożena Kubińska
mgr Elżbieta Kurzawa

mgr Aleksandra Lewińska
mgr inż. Sławomir Litzbarski
mgr inż. Wiesław Łubkowski
mgr Marek Modzelewski
mgr inż. Leon Moza
mgr Iwona Nicińska
mgr Tomasz Nielek
dr inż. Tomasz Nowak
mgr Małgorzata Olszak
mgr Ewa Partyka-Żminko
mgr Adriana Patrzyk
mgr Jarosław Pawłowski
mgr inż. Marek Pierzchała
mgr inż. Paweł Przybylski

mgr Przemysław Ptak
mgr inż. Józef Rewa

mgr Sebastian Richert
mgr Przemysław Rojewski
mgr Joanna Romanowska
mgr Krystian Rychert

mgr Dominika Serowy-Talarowska
mgr Andrzej Silikowski
mgr Magdalena Smentek
mgr Aleksander Staszkiewicz

mgr Piotr Szmigiel
mgr inż. Adam Szychułda

mgr Agnieszka Szymerowska
mgr Andrzej Tamulewicz
mgr inż. Jacek Tomczak
mgr Ewelina Trotzka

mgr Janina Wenta
mgr inż. Jarosław Wiżyn – Jastrzębski

mgr Justyna Wołowska
mgr Katarzyna Wrochna
mgr Barbara Zabłońska
mgr Jarosław Zawadzki
mgr Joanna Żurowska

 

ADMINISTRACJA
Piotr Barton
Hanna Lipińska
Anna Sirocka

Emilia Witbrot
Iwona Krupa

 

PRACOWNICY OBSŁUGI:
Łukasz Bark
Jolanta Cichowska
Czesława Driwa
Mirosława Hinc
Justyna Kowalewska
Krzysztof Króll
Brunon Lieske
Ewa Moza
Irena Papke

Małgorzata Piechocka

Grażyna Szlas
Bogusława Szornak

Iwona Witt