Egzamin zawodowy

W okresie od 9 stycznia do 18 lutego 2017 r. odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Harmonogram sesji przedstawia się następująco:
 
Część pisemna – 12 stycznia 2017 r.

– godz. 10:00 – kwalifikacje E.07 i E.15
– godz. 12:00 – kwalifikacje E.08 i E.13
– godz. 14:00 – kwalifikacje E.14, E.16 i E.24

 
Każdy zdający musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania, mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Część praktyczna:

– kwalifikacja E.24 –  9 stycznia,    godz.  9:00
– kwalifikacja E.1424 stycznia,   godz.  8:00, 12:00 i 16:00
– kwalifikacja E.162 i 3 lutego,   godz.  8:00, 12:00 i 16:00
– kwalifikacja E.126 lutego,  godz. 8:00
– kwalifikacja E.136 lutego,  godz. 12:00 i 16:00

– kwalifikacja E.07od 13 do 17 lutego, godz. 9:00 i 15:00

– kwalifikacja E.0818 lutego, godz. 9:00

 

Każdy zdający musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem oraz długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem).

 
Zdający część praktyczną egzaminu w kwalifikacji E.24 powinni dodatkowo mieć ołówek, temperówkę, gumkę do ścierania i linijkę.

Przypominam, że na egzamin zgłaszamy się odpowiednio wcześniej.

 

Życzę powodzenia,

Jarosław Wiżyn-Jastrzębski