Egzamin zawodowy

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 1 września 2017 r. w sprawie szczegółowych sposobów dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie do potrzeb i możliwości zdających ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi w roku szkolnym 2017/2018 – aktualizacja z 6 listopada 2017 r.

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Wewnątrzszkolny harmonogram części pisemnej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

 

—————————————————————————————————————————————————–

 

Wewnątrzszkolny harmonogram części praktycznej egzaminu zawodowego w roku szkolnym 2017/2018

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 10 sierpnia 2017 r. w sprawie harmonogramu przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie oraz egzaminu eksternistycznego zawodowego w 2018 roku

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej
z 22 listopada 2017 r.
w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający w części pisemnej egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie
w sesji styczeń-luty 2018 r.

 

——————————————————————————————————————————————————

 

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie

 

—————————————————————————————————————————————————–