Archiwum

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy:

Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

na zadanie pn:   

Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm  z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2   

 

1. Ogłoszenie


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie:   w zakresie:   Docieplenia ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10cm, powierzchnia 565,73 m2  

 

 1. Ogłoszenie


ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

ODRZUCENIU OFERTY

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

  Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na   zadanie pn.:   „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie   na zadanie pn:   Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2    

 

 1. Zawiadomienie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w zakresie:

Docieplenia ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10cm, powierzchnia 565,73 m2

 

1. Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

w zakresie:  

 1. Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich 15 szt. 36,59m2 U=2,6 W/m2K.
 1. Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich 8 szt. 39,105 m2 U=2,6W/m2K

 

  1. Ogłoszenie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

w zakresie:   

1.      Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich                       pow. 15 szt. 36,59m2 U=2,6 W/m2K.

2.      Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich                    pow. 8 szt. 39,105 m2 U=2,6W/m2K    

 

 1. Ogłoszenie  


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

w zakresie:

Docieplenia ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10cm, powierzchnia 565,73 m2  

 

 1. Ogłoszenie 

2. Umowa 

3. STWiOR 

4. SIWZ 

5. Przedmiar 

6. Projekt 

7. Plan sytuacyjny 

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia  


„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

na zadanie pn.:

Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2

 

1. Ogłoszenie

2. Umowa

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. SIWZ

5. STWiOR

6. Przedmiar – izolacja piwnic

7. Projekt


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty uzupełniające na zadanie pn.: „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP„Orzeł” w Wejherowie w zakresie

Wymiany stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone: 10 szt./9,6m2 o wsp. U=0,9W/m2K

 

  1.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


  Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie   w zakresie:  

 1. Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich           pow. 15 szt. 36,59m2 U=2,6 W/m2K.
 1. Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich       pow. 8 szt. 39,105 m2 U=2,6W/m2K

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu 

2. Przedmiar 

3. SIWZ 

4. STWiOR 

5. Program prac – okna 

6. Program prac – dzwi 

7. Renowacja -okna – przedmiar 

8. Renowacja – dzwi – przedmiar 

9. Szegolowy opis przedmiaru 

10 .UMOWA – załącznik nr 4  


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do zadania pn.:

Remont toalety w gmachu głównym

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

 

1.Ogłoszenie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na :

Remont toalety w gmachu głównym

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

 

1.Ogłoszenie


Ogłoszenie

o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie:

 

1. Ogłoszenie


Remont toalety w gmachu głównym

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

 

1. Ogłoszenie 

2. SIWZ 

3. Umowa 

4. STWiOR 

5. Przedmiar


Dotyczy robót uzupełniających na: Remont parkingu od strony ul. Strzeleckiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.

1. Informacja


DOTYCZY ZAMÓWIEŃ NIEOBOWIĄZKOWYCH: zamówienie na szafki szkolne

1. Informacja


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1) Remont parkingu od strony ul. Strzeleckiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie.

2) Termomodernizacja ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Remont parkingu od strony ul. Strzeleckiej  Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” przy ul. Strzeleckiej 9 w Wejherowie”

„Termomodernizacja ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” przy ul. Strzeleckiej 9 w Wejherowie”

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

„Remont posadzek wykonanych z parkietu w części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” przy ul. Strzeleckiej 9”

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Remont parkingu od strony ul. Strzeleckiej Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.

Termomodernizacja ścian piwnicznych Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.

1. SIWZ 2. STWiOR 3. Przedmiar robót – remont parkingu 4. Przedmiar robót – termomodernizacja ścian piwnicznych 5. Wzór umowy 6. Ogłoszenie na BIP


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wyniki przetargu – Remont posadzek wykonanych z parkietu w części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku szkoły


Remont posadzek wykonanych z parkietu w części pomieszczeń zlokalizowanych w budynku

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł

przy ul. Strzeleckiej 9

1. Ogłoszenie

2. Umowa

3. Przedmiar

4. STWiOR

5. SIWZ


Zamówienia nieobowiązkowe

1. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie składa zapytanie dotyczące kosztu wykonania dokumentacji związanej z przebudową pomieszczeń szkolnych na potrzeby zajęć warsztatowych. Dokumentacja powinna zawierać koncepcję, projekt i kosztorys w/w zadania. Uprzejmie informuję, że teren szkoły objęty jest nadzorem Miejskiego Konserwatora Zabytków. Ofertę prosimy złożyć do dnia 31. maja 2015 r. w sekretariacie szkoły. UWAGA! : Zmieniono zdjęcia szafek! 2. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie składa zapytanie o cenę na:

 • szafki szkolne skrytkowo – ubraniowe o wymiarach:

1. 30x49x180 (2-osobowe),     – szt. 1 2. 60x49x180 (4-osobowe),     – szt. 8 3. 90x49x180 (6-osobowe),     – szt. 7 4.120x49x180 (8-osobowe),    – szt. 7 5.150x49x180 (10-osobowe), – szt.61 zdjęcie poglądowe:Kliknij aby pobrać

 • oraz na szafki ubraniowe dla 742 osób o wzorze:

zdjęcie poglądowe:Kliknij aby pobrać termin realizacji zamówienia 10.08.2015r. ofertę prosimy przesłać do 15.05.2015r. w jednej z wybranych form: fax ,  e-mail lub osobiście do sekretariatu szkoły. Dane kontaktowe: Kliknij aby pobrać UWAGA! : Zmieniono zdjęcia szafek!


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie na zadania: 1. Kompleksowa wymiana instalacji c.o. 2. Docieplenie: a) ścian wewnętrznych na poddaszu, b) stropodachu części użytkowej poddasza, c) stropu nad salą gimnastyczną, d) nad II piętrem.

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wyniki przetargu – termomodernizacja budynki ZSP nr 2 w Wejherowie – instalacja CO


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w zakresie 1. Kompleksowa wymiana instalacji c.o. 2. Docieplenie: a) ścian wewnętrznych na poddaszu, b) stropodachu części użytkowej poddasza,c) stropu nad salą gimnastyczną, d) nad II piętrem.

Załączniki:

1. Projekt Budowlano-Wykonawczy 2. Przedmiar – C.O 3. Umowa 5. STWiOR – C.O 6. STWiOR- docieplenie 7. SIWZ 8. Przedmiar – docieplenie 9. Ogłoszenie (Urząd Zamówień Publicznych) Odpowiedz na przesłane pytania: 1. Odpowiedz na pytania 2. Poprawiony PRZEDMIAR -2015- instalacja_co


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

1. Wyniki przetargu – termomodernizacja budynki ZSP nr 2 w Wejherowie


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w zakresie wymiany stolarki okiennej na drewniane potrójnie szklone w iloci 279 szt. o wsp. U=0,9W/m2K.

Załączniki:

 1. Ogłoszenie o zamówieniu 2. SIWZ 3 .STWiOR 4. Projekt termomodernizacji 5. Przedmiar robót 6. Wzór umowy Odpowiedzi na zadane pytania w związku z przetargiem: 1. Odpowiedzi na zadane pytania


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA – Roboty budowlane

1. Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty –

Remont boiska wielofunkcyjnego

1. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty


Remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkól Ponadgimnazjalnych nr2

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” przy ul. Strzeleckiej 9

1. Ogłoszenie o zamówieniu (BIP) 2. SIWZ 3. SST 4. Przedmiar robót 5. Załącznik nr 1 6. Załącznik nr 2 7. Załącznik nr 3 8. Załącznik nr 4 9. Załącznik nr 5 10. Załącznik nr 6 11. Załącznik nr 7 – (umowa wzór) 12. Załącznik nr 8 13. Załącznik nr 9 Odpowiedzi na pytania dodatkowe: 1. Odpowiedz na pytanie nr 1 2. Odpowiedz na pytanie nr 2 3. Odpowiedz na pytanie nr 3


Zapytanie ofertowe pn. „Remont boiska wielofunkcyjnego w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORGP „Orzeł” przy ul. Strzeleckiej 9″

1. Ogłoszenie [pobierz]


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na remont sali nr 132 wraz z zapleczem w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

1.  Ogłoszenie [pobierz]


Ogłoszenie o przetargu na remont sali nr 132 wraz z zapleczem w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie.

1.  Ogłoszenie [pobierz]

2.  Przedmiar [pobierz]

3.  SIWZ [pobierz]

4.  STWiOR [pobierz]


Ogłoszenie z otwarcia ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego.

1.  Ogłoszenie [pobierz]


Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego.

1. Ogłoszenie [pobierz]

2. Załączniki [pobierz]; [pobierz]


Ogłoszenie z otwarcia ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego.

1.  Ogłoszenie [pobierz]


Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego.

1. Ogłoszenie [pobierz]

2. Wzór oferty [pobierz]


Ogłoszenie na udzielenie zamówienia – Zamówienie uzupełniające 11.12.2012

1. Ogłoszenie [pobierz]


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia – Roboty budowlane 14.06.2012

1. Ogłoszenie [pobierz]


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty 05.06.2012

1. Ogłoszenie [pobierz]


Ogłoszenie o przetargu 07.05.2012

Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na prace remontowo – budowlane dla potrzeb kompleksu Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „ORZEŁ” przy ul. Strzeleckiej 9, a w szczególności:

 1. Remont dachu południowego
 2. Remont dachu wschodniego
 3. Remont okien
 4. Remont sali nr 44
 5. Remont sali nr 16
 1. [pobierz] Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. [pobierz] Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót
 3. [pobierz] Ogłoszenie o zamówieniu
 4. [pobierz] Przedmiary robót

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na

remont zabiegu komunikacyjnego schodów – 21.12.2011r

ogłoszenie (pobierz plik)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA –

ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĽCE NA WYMIANĘ WYEKSPLOATOWANEJ

STOLARKI OKIENNEJ – 16.12.2011R.

ogłoszenie (pobierz plik)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA W DNIU 13.12.2011

ogłoszenie (pobierz plik)


Ogłoszenie o wyborze najkorzystniejszej oferty na:

Prace remontowo – budowlane dla potrzeb kompleksu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

z dnia 06.12.2011r

ogłoszenie (pobierz plik)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na dostawę talonów z dnia 05.12.2011r

ogłoszenie (pobierz plik)


Ogłoszenie z dnia 28.11.2011 :

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty do ogłoszenia:

„Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie”

Informacja (pobierz plik)


Ogłoszenie z dnia 15.11.2011 na:

Prace remontowo – budowlane dla potrzeb kompleksu

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

Ogłoszenie (pobierz plik)

SIWZ (pobierz plik)

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (pobierz plik)

STWiOR (pobierz plik)

Przedmiar (pobierz plik)

Zdjęcia 1 (pobierz plik)

Zdjęcia 2 (pobierz plik)


Dostawa bonów towarowych dla pracowników, emerytów i rencistów

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie

z dnia 15.11.2011r

ogłoszenie na dostawę bonów (pobierz plik)

SIWZ (pobierz plik)

załšcznik 1 (pobierz plik)

załšcznik 2 (pobierz plik)

załšcznik 3 (pobierz plik)

załšcznik 4 (pobierz plik)


OGŁOSZENIE O UDZIELENIU ZAMÓWIENIA

z dnia 09.08.2011r.

[pobierz plik]


ZAWIADOMIENIE

O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Działajšc na podstawie art. 92 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010r. Nr 113, poz. 759 ze zmianami)

[pobierz plik]


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU – roboty budowlane Numer ogłoszenia: 201302 – 2011; data zamieszczenia: 15.07.2011 r.

załšcznik nr 1 – ogłoszenie na roboty budowlane (pobierz plik)

załšcznik nr 2 -SIWZ (pobierz plik)

załšcznik nr 3 -STT (pobierz plik)

załšcznik nr 4 – przedmiary (pobierz plik)

załšcznik nr 5 – zdjęcia:

a) zdjęcia korytarza (pobierz plik 1)

b) zdjęcia dachu (pobierz plik 2)

c) zdjęcia sali (pobierz plik 3)

d) zdjęcia schodów (pobierz plik 4)