Akty prawne

Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2017/2018


Statut szkoły od 1.01.2018 r.NOWY


Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w PZS nr 2


Szkolny Program Wychowawczo-Profilaktyczny 2017/2018


Arkusz monitoringu realizacji zadań wynikających z Programu Wychowawczo – Profilaktycznego


Konwencja o prawach dziecka


PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w PZS nr 2