Akty prawne

Harmonogram pracy Rady Pedagogicznej w roku szkolnym 2016/2017


Statut szkoły


Zasady funkcjonowania dziennika elektronicznego w ZSP nr 2


Konwencja o prawach dziecka


PROCEDURY ORGANIZOWANIA POMOCY PSYCHOLOGICZNO – PEDAGOGICZNEJ w ZSP nr 2