Egzamin maturalny

Wewnątrzszkolna instrukcja przygotowania i organizacji egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2016/2017

——————————————————————————————————————————————————

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

w sprawie harmonogramu przeprowadzania,

egzaminu maturalnego, egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe

oraz egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie w 2017 roku

——————————————————————————————————————————————————

Informacja o sposobie organizacji i przeprowadzania egzaminu maturalnego

w „nowej” formule obowiązująca w roku szkolnym 2016/2017

——————————————————————————————————————————————————

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej z 9 września 2016 r. w sprawie materiałów i przyborów pomocniczych, z których mogą korzystać zdający na egzaminie gimnazjalnym i egzaminie maturalnym w 2017 roku

——————————————————————————————————————————————————

Szczegółowe sposoby dostosowania warunków i form przeprowadzania egzaminu maturalnego

w roku szkolnym 2016/2017

——————————————————————————————————————————————————

Komunikat dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

dla osób zdających egzamin maturalny z informatyki w 2017 roku

——————————————————————————————————————————————————

Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowożytnego

od roku szkolnego 2011/2012

——————————————————————————————————————————————————

Informator o egzaminie maturalnym z matematyki zdawanej jako przedmiot obowiązkowy

 —————————————————————————————————————————————————–

Materiały dla uczniów i nauczycieli