REKRUTACJA 2017/2018

WYNIKI REKRUTACJI 2017/2018

 

 

ZEBRANIE Z RODZICAMI KANDYDATÓW (listy poniżej) ODBĘDZIE SIĘ W AULI SZKOŁY 14 LIPCA 2017 r. o GODZINIE 1700

Prosimy o kontakt ze szkołą wszystkich kandydatów do technikum  w celu uzgodnienia terminu badań lekarskich.

Dostępne terminy:

od godziny 800 (sala 122 na parterze szkoły)

12 lipca 2017 r.,

19 lipca 2017 r.,

25 lipca 2017 r.,

26 lipca 2017 r.

Kandydaci zobowiązani są do przybycia z:

  • rodzicem lub opiekunem (w innym przypadku nie będą przyjęci),
  • legitymacją szkolną,
  • kartą zdrowia ucznia otrzymaną z gimnazjum (jeśli nie została złożona w dokumentacji szkoły).

Szczegóły można uzyskać w sekretariacie szkoły pod numerem telefonu: 586 722 509


W przypadku kandydatów, którzy złożyli kopie dokumentów, należy dostarczyć ich oryginały (świadectwa, zaświadczenia) w nieprzekraczalnym terminie do dnia 13 lipca 2017 r. 

 


Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2017/2018 [POBIERZ]

 

 

POBIERZ DOKUMENTACJĘ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SZKOŁY

————————————————————————————————————-

TECHNIKUM (Podanie) [POBIERZ]

————————————————————————————————————-

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Podanie) [POBIERZ]

Zgoda rodziców/opiekunów – (dotyczy tylko klasy sportowej) [POBIERZ]

Zaświadczenie lekarskie – (dotyczy tylko klasy sportowej) [POBIERZ]

————————————————————————————————————-

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA (Podanie) [POBIERZ]

Zaświadczenie z zakładu pracy [POBIERZ]

————————————————————————————————————-

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (Podanie) [POBIERZ]