REKRUTACJA 2016/2017

Zasady rekrutacji w roku szkolnym 2016/2017 [POBIERZ]

POBIERZ DOKUMENTACJĘ W ZALEŻNOŚCI OD RODZAJU SZKOŁY

————————————————————————————————————-

TECHNIKUM (Podanie) [POBIERZ]

————————————————————————————————————-

LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE (Podanie) [POBIERZ]

Zgoda rodziców/opiekunów – (dotyczy tylko klasy sportowej) [POBIERZ]

Zaświadczenie lekarskie – (dotyczy tylko klasy sportowej) [POBIERZ]

————————————————————————————————————-

ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA (Podanie) [POBIERZ]

Zaświadczenie z zakładu pracy [POBIERZ]

————————————————————————————————————-

KWALIFIKACYJNY KURS ZAWODOWY (Podanie) [POBIERZ]