Dokumentacja na staże i praktyki zawodowe

Ważne! Nie wpisujemy elektronicznie dat rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, ani dat wypisywania deklaracji i oświadczeń. Będą one wpisywane w momencie rozpoczęcia stażu/praktyki.

 

W formularzach Uczeń – dokumentacja str. 4Uczeń – dokumentacja str. 7, w polach opisanych – „Osoba w innej niekorzystnej sytuacji społecznej (innej niż wymienione powyżej)” należy obowiązkowo zaznaczyć:

 

NIE w przypadku uczniów wskazujących adres na obszarze gmin: Miasta Redy, Miasta Rumi, Miasta Wejherowo, Gminy Wejherowo,

 

TAK w przypadku uczniów wskazujących adres na obszarze gmin: Gminy Luzino, Gminy Linia, Gminy Gniewino, Gminy Choczewo, Gminy Łęczyce

 

 

 

Wypełnione dokumenty należy wysłać na adres projekty@wejherowo-elektryk.pl  podając w temacie listu zawód kształcenia i klasę.

 

Staże/praktyki zawodowe są realizowane w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.

 

Wniosek

Uczeń – dokumentacja str. 1

Uczeń – dokumentacja str. 2

Uczeń – dokumentacja str. 3

Uczeń – dokumentacja str. 4

Uczeń – dokumentacja str. 7

Uczeń – dokumentacja str. 8

Uczeń – dokumentacja str. 9