Szczegółowe indywidualne harmonogramy zdawania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie są do odbioru w sekretariacie szkoły!