Rada rodziców

Zarząd Rady Rodziców na rok szkolny 2017/2018:

 

Przewodniczący:                        p. MAREK DĘBKOWSKI

Zastępca Przewodniczącego: p. MARIA ROZENKRANC

Skarbnik:                                     p. WOJCIECH KRAUSE

Sekretarz:                                    p. WŁODZIMIERZ DAWIDOWSKI

Członek:                                      p. KRZYSZTOF FILIP

Członek:                                      p. TADEUSZ KLEINA

Członek:                                      p. ALEKSANDRA JAGIEŁŁO

 

 

Komisja Rewizyjna Rady Rodziców w składzie:

 

Przewodnicząca:                    p. EDYTA KRYGER

Zastępca Przewodniczącej: p. ANNA PIECUCH

Sekretarz:                                p. IRENEUSZ BERGMANN

 

Komisja skrutacyjna w składzie:

 

p. MIROSŁAWA WOŹNIAK

p. FRANCISZKA DAMPC

p. MARZENA BROWARCZYK

p. DARIUSZ DĄBROWSKI