Przetargi

Archiwum przetargów


Ogłoszenie o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego

 

 1. 1. Ogłoszenie

„Rozbudowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w  Wejherowie o  kompleks  siedmiu   pracowni  zawodowych”

na lata 2017  – 2018

******

Informacja z otwarcia ofert 26.04.2017

[pobierz]

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty 29.05.2017

[pobierz]

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 23.06.2017

[pobierz]

 

 


„Rozbudowa Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w  Wejherowie o  kompleks  siedmiu   pracowni  zawodowych”

na lata 2017  – 2018

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 04.04.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 06.04.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 07.04.2017

[pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 10.04.2017

[pobierz]

******

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania o udzielenie

zamówienie publicznego  z dnia 11.04.2017

[pobierz]

 


Ogłoszenie o zamówieniu

na:

Usługę  kompleksowego  nadzoru  inwestorskiego  nad  realizacją inwestycji pn.:

” Rozbudowa  Zespołu Szkół  Ponadgimnazjalnych  nr 2  w  Wejherowie o  kompleks  siedmiu   pracowni  zawodowych”

na lata 2017  – 2018

 1. 1. Ogłoszenie
 2. 2. SIWZ
 3. 3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia
 4. 4. Załącznik nr 1 do SIWZ -szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (roboty budowlane)
 5. 5. PBW-TOM I-zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja instalacje sanitarne – cześć 1
 6. 6. PBW-TOM I-zagospodarowania terenu, architektura, konstrukcja instalacje sanitarne – część 2
 7. 7. PBW-TOM II-ins.elektryczne i telekomunikacyjne
 8. 8. PBW-TOM III-ins.telekomunikacyjne
 9. 9. Proj. bud.-wyk. kanalizacja deszczowa
 10. 10. Proj.bud.-wyk. przyłącze ciepłownicze do budynku użyteczności publicznej
 11. 11. Proj.bud.-wyk. przyłącze wod – kan częśc podziemna
 12. 12. Proj.bud.-wyk. węzeł cieplny
 13. 13. Projekt rozbiórki
 14. 14. Przedmiary oraz specyfikacje techniczne

15. Aktywne załączniki SIWZ

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 27.02.2017

[pobierz]

******

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia 28.02.2017

[pobierz]

******

Modyfikacja – treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia  01.03.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 07.03.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 08.03.2017

[pobierz]

******

Informacja z otwarcia ofert 14.03.2017

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia 31.05.2017

[pobierz]

 


„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 1. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

 1. 1. Ogłoszenie o zamówieniu – fotowoltaika
 2. 2. SIWZ
 3. 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 4. 4. Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia
 5. 5. Załącznik nr 2 – Oswiadczenie jednolity dokument
 6. 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23
 7. 7. Załącznik nr 4 – projekt umowy
 8. 8. Załącznik nr 4 do umowy – oświadczenie podwykonawcy
 9. 9. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – przedmiar robót
 10. 10. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – STWIOR
 11. 11. Załącznik nr 5 – Ekspertyza Konstrukcyjna
 12. 12. Załącznik nr 5 – Opis techn_ZSP2 Wejherowo_Fotovolt_WymOsw
 13. 13. Załącznik nr 5 – Rysunki_ZSP2 Wejherowo_Fotovolt_WymOsw
 14. 14. Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych
 15. 15. Załącznik nr 7 – Wykaz oświadczenie dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 02.02.2017

[pobierz]

******

!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia !!!

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 03.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 07.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 4 wraz z odpowiedzią z dnia 08.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 5 wraz z odpowiedzią z dnia 10.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 6 wraz z odpowiedzią z dnia 10.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 7 wraz z odpowiedzią z dnia 13.02.2017

[pobierz]

Informacja z otwarcia ofert  15.02.2017

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

na zadanie pn.:

„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 1. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia z dnia 03.03.2017

[pobierz]


USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie”

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

  1. Ogłoszenie 2. Ekspertyza Techniczna 3. Opis techniczny 4. Przedmiar robót 5. Rysunki i rzuty 6. SIWZ 7. Specyfikacja Techniczna- STWIOR

******

!!! Informacja o unieważnieniu postępowania !!!

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.

Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

[pobierz]

******

Ogłoszenie o udzieleniu w trybie zamówienia z wolnej ręki

nazwa zadania:

 • usługa nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania :
 • „Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 ul. Strzelecka 9, Wejherowo

[pobierz]

 


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. BOHATERSKIEJ ZAŁOGI ORP „ORZEŁ” W WEJHEROWIE

                                                                                            Wejherowo, dnia 30 grudnia 2016 r.

  Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie  

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

  w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie ul. Strzelecka 9 84-200 Wejherowo   Nazwa stanowiska: specjalista ds. uczniowskich Wymiar etatu: 1 etat   Ogłoszenie – cały tekst (plik *.pdf)