Przetargi

Archiwum przetargów


„Termomodernizację budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

 1. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Strzelecka 9, Wejherowo

 1. 1. Ogłoszenie o zamówieniu – fotowoltaika
 2. 2. SIWZ
 3. 3. Załącznik nr 1 – formularz ofertowy
 4. 4. Załącznik nr 1a – opis przedmiotu zamówienia
 5. 5. Załącznik nr 2 – Oswiadczenie jednolity dokument
 6. 6. Załącznik nr 3 – Oświadczenie z art. 24 ust. 1 pkt 23
 7. 7. Załącznik nr 4 – projekt umowy
 8. 8. Załącznik nr 4 do umowy – oświadczenie podwykonawcy
 9. 9. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – przedmiar robót
 10. 10. Załącznik nr 5 – dokumentacja techniczna – STWIOR
 11. 11. Załącznik nr 5 – Ekspertyza Konstrukcyjna
 12. 12. Załącznik nr 5 – Opis techn_ZSP2 Wejherowo_Fotovolt_WymOsw
 13. 13. Załącznik nr 5 – Rysunki_ZSP2 Wejherowo_Fotovolt_WymOsw
 14. 14. Załącznik nr 6 – Wykaz robót budowlanych
 15. 15. Załącznik nr 7 – Wykaz oświadczenie dot. osób które będą uczestniczyć w wykonywaniu

******

Pytanie nr 1 wraz z odpowiedzią z dnia 02.02.2017

[pobierz]

******

!!! Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia !!!

[pobierz]

******

Pytanie nr 2 wraz z odpowiedzią z dnia 03.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 3 wraz z odpowiedzią z dnia 07.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 4 wraz z odpowiedzią z dnia 08.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 5 wraz z odpowiedzią z dnia 10.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 6 wraz z odpowiedzią z dnia 10.02.2017

[pobierz]

******

Pytanie nr 7 wraz z odpowiedzią z dnia 13.02.2017

[pobierz]

Informacja z otwarcia ofert  15.02.2017

[pobierz]


USŁUGA NADZORU INWESTORSKIEGO NAD REALIZACJĄ ZADANIA PN:

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie”

Dotyczy:

Rozszerzenia zakresu dofinansowanego projektu składanego w ramach procedury wskazanej w art. 6.9 Regulacji w sprawie wdrażania Mechanizmu Finansowego EOG na lata 2009-2014 – PROGRAM PL04, Rezultat: Efektywność energetyczna.

na zadanie pn.:

Instalacja fotowoltaiczna i wymiana oświetlenia wbudowanego na energooszczędne
w obiektach Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2
ul. Strzelecka 9, Wejherowo

 

1. Ogłoszenie

2. Ekspertyza Techniczna

3. Opis techniczny

4. Przedmiar robót

5. Rysunki i rzuty

6. SIWZ

7. Specyfikacja Techniczna- STWIOR

******

!!! Informacja o unieważnieniu postępowania !!!

[pobierz]

******

Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty

dot.

Zaproszenia do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki

[pobierz]


NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE – SPECJALISTA DS. UCZNIOWSKICH W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 2 IM. BOHATERSKIEJ ZAŁOGI ORP „ORZEŁ”
W WEJHEROWIE

                                                                                            Wejherowo, dnia 30 grudnia 2016 r.

 

Dyrektor Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP Orzeł w Wejherowie

 

OGŁASZA NABÓR NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE

 

w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie ul. Strzelecka 9 84-200 Wejherowo

 

Nazwa stanowiska: specjalista ds. uczniowskich

Wymiar etatu: 1 etat

 

Ogłoszenie – cały tekst (plik *.pdf)


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia dotyczy:

Termomodernizacji budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

na zadanie pn:

 

Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm  z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2

 

1. Ogłoszenie


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie:

 

w zakresie:

 

Docieplenia ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10cm, powierzchnia 565,73 m2

 

1. Ogłoszenie


ZAWIADOMIENIE

O WYKLUCZENIU WYKONAWCY

ODRZUCENIU OFERTY

WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

 

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na

 

zadanie pn.:

 

„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2  im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

 

na zadanie pn:

 

Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14 cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2

 

 

1. Zawiadomienie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie w zakresie:

Docieplenia ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10cm, powierzchnia 565,73 m2

1. Zawiadomienie o wyborze oferty


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na zadanie pn.:

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

w zakresie:

 

 1. Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich
  15 szt. 36,59m2 U=2,6 W/m2K.

 

 1. Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich
  8 szt. 39,105 m2 U=2,6W/m2K

 

1. Ogłoszenie


ZAWIADOMIENIE O WYBORZE NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

w zakresie:

 

1.      Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich                       pow. 15 szt. 36,59m2 U=2,6 W/m2K.

2.      Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich                    pow. 8 szt. 39,105 m2 U=2,6W/m2K

 

 

1. Ogłoszenie

 


Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2

Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

w zakresie:

Docieplenia ścian piwnicznych od wewnątrz. Płyta klimatyczna grubości 10cm, powierzchnia 565,73 m2

 

1. Ogłoszenie

2. Umowa

3. STWiOR

4. SIWZ

5. Przedmiar

6. Projekt

7. Plan sytuacyjny

8. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

 


„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

na zadanie pn.:

Docieplenie ścian piwnic od zewnątrz zagłębionych w gruncie – styropian grubości 14cm z izolacją przeciwwilgociową pow. 573,172m2

1. Ogłoszenie

2. Umowa

3. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

4. SIWZ

5. STWiOR

6. Przedmiar – izolacja piwnic

7. Projekt


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia na roboty uzupełniające na zadanie pn.:
„Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP„Orzeł” w Wejherowie w zakresie

Wymiany stolarki okiennej w piwnicy na drewniane potrójnieszklone: 10 szt./9,6m2 o wsp. U=0,9W/m2K

 

1.Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia


 

Termomodernizacja budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

 

w zakresie:

 

 1. Renowacji stolarki okiennej zgodnie z programem prac konserwatorskich 
 2.           
 3. pow. 15 szt. 36,59m2 U=2,6 W/m2K.

 

 1. Renowacji stolarki drzwiowej zgodnie z programem prac konserwatorskich  
 2.  
 3. pow. 8 szt. 39,105 m2 U=2,6W/m2K

 

1.Ogłoszenie o zamówieniu

2. Przedmiar

3. SIWZ

4. STWiOR

5. Program prac – okna

6. Program prac – dzwi

7. Renowacja -okna – przedmiar

8. Renowacja – dzwi – przedmiar

9. Szegolowy opis przedmiaru

10 .UMOWA – załącznik nr 4

 


Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia do zadania pn.:

Remont toalety w gmachu głównym

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

1.Ogłoszenie


Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty na :

Remont toalety w gmachu głównym

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

1.Ogłoszenie


Ogłoszenie

o naborze ofert na prowadzenie sklepiku szkolnego w

Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie:

1. Ogłoszenie


Remont toalety w gmachu głównym

Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie

z przystosowaniem dla osób niepełnosprawnych.

1. Ogłoszenie

2. SIWZ

3. Umowa

4. STWiOR

5. Przedmiar