Powołanie Młodzieżowej Rady Powiatu

Dnia 28 października 2016, w Auli ZSP nr 2 w Wejherowie odbyło się zebranie robocze dotyczące powołanej przez Starostę Wejherowskiego oraz Przewodniczącego Rady Powiatu Wejherowskiego – Młodzieżowej Rady Powiatu Wejherowskiego.

 

Na zebranie zostały zaproszone wszystkie szkoły ponadgimnazjalne, których organem prowadzącym jest Starostwo Powiatowe w Wejherowie oraz II Liceum Ogólnokształcące im. J. C. Korzeniowskiego w Rumi.

 

W spotkaniu, którego bylibyśmy gospodarzami brały udział Samorządy Uczniowskie ze szkół: ZSP nr 4 w Wejherowie, ZSP nr 3 w Wejherowie, Zespołu Szkół Ogólnokształcących w Rumi, Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych w Redzie.

 

 

Młodzież, która odpowiedziała na zaproszenie Samorządu Uczniowskiego Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, została uroczyście przywitana przez dyrektora placówki, Panią Krystynę Grubba.

 

Na spotkaniu zaproszeni goście zostali zapoznani przez projektodawcę z organizacją pracy Rady oraz statutem, którego projekt otrzymała każda ze szkół. Podczas zebrania każda reprezentacja zabrała głos w sprawie nowopowstałej Rady. Przedstawiciele jednogłośnie opowiedzieli się za chęcią włączenie się w tą inicjatywę. Zebranie dało możliwość przedyskutowania pomysłów, przedstawianych przez reprezentacje szkół. Z dyskusji wynika, że młodzieży najbardziej zależy na organizacji akcji rozrywkowych w szczytnym celu. Charytatywność i wolontariat to sprawa, która jest dla młodych ważna. Zaproszeni goście wypowiedzieli się również w kwestii roli Samorządów Uczniowskich w szkołach ponadgimnazjalnych. Na tym zebranie zakończono.

 

Samorząd Uczniowski