Najładniejsza Kartka Bożonarodzeniowa

Zapraszamy do udziału w konkursie grafiki komputerowej na „Najładniejszą Kartkę Bożonarodzeniową”. Kartkę można wykonać za pomocą dowolnego programu graficznego. 
Każdy uczestnik może zgłosić do konkursu jedną pracę wykonaną indywidualnie.
Prace konkursowe muszą być zapisane w jednym z ogólnodostępnych formatów (np. gif, jpg, png) wg. schematu: imięnazwisko _klasa (np. JanKowalski _kl. 2bT). 

Podpisane prace zostaną wyeksponowane na holu szkoły w okresie przedświątecznym. Najlepsze prace zostaną wykorzystane w celach wolontariatu i promocji naszej szkoły. Zostaną wydrukowane i rozdane instytucjom współpracującym z Powiatowym Zespołem Szkół nr 2 wraz z bożonarodzeniowymi życzeniami od dyrekcji szkoły.

Prace należy wysyłać na adres e-mail: pedagog@wejherowo-elektryk.pl do 7 grudnia. 

Organizatorzy konkursu wewnątrzszkolnego: 
Witold Gesse,
Anna Jaworska,
Marta Górska-Szczotkowska