Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Elektryku

16 listopada w ramach kampanii społecznej obchodziliśmy w szkole Dzień Tolerancji i Życzliwości.
Zgodnie z intencjami UNESCO, miał to być czas refleksji nad naszymi postawami wobec innych.
Za zgodą Dyrekcji dzień ten był wolnym od obowiązku noszenia statutowego munduru szkolnego. Uczniowie „zrzucili” marynarki i oczywiście skorzystali z przywileju. Mogli wyrazić siebie przez dowolność w wyborze stroju
i koloru, co trzeba przyznać dało się zauważyć.
Mini wykładem dotyczącym skutków psychologicznych nietolerancji rozpoczynała spotkania w auli szkolnej psycholog – Marta Górska-Szczotkowska.

 

W obchody tego dnia zaangażowały się także drugie klasy przygotowujące prezentacje dotyczące braku tolerancji na tle rasowym, narodowościowym, religijnym, płci i niepełnosprawności. Uczniowie z Samorządu Uczniowskiego w krótkich scenkach przedstawili typowe zachowania nietolerancji wśród społeczeństwa
(Małgorzta Jaworek 1bLo, Natalia Bauza 2AaLO Magdalena Klawikowska 3bT, Marek Dymkowski 1 eT, Konrad Klasa 1eT, Jakub Zadomski 2fT).

 

Mamy nadzieję, że taka akcja skłoni do refleksji na temat szacunku wobec inności i odmienności.