„Dzień dla Niepodległej” – 9 listopada 2018 r. 11:11

Minister Edukacji Narodowej Anna Zalewska oraz Rada Dzieci i Młodzieży zapraszają wszystkie szkoły do wspólnego śpiewania „Mazurka Dąbrowskiego” 9 listopada 2018 r. o godzinie 11:11.

Samorząd Uczniowski zachęca wszystkich uczniów, nauczycieli i pracowników szkoły, by włączyli się we wspólne śpiewanie hymnu narodowego.


9 listopada o godz. 11.11 niech zabrzmi pieśń szczególnie nam bliska – Mazurek Dąbrowskiego.