Uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych

W dniu 27 września 2018 r. w auli szkolnej odbyło się uroczyste ślubowanie uczniów klas pierwszych. Młodzież, w obecności rodziców, dyrekcji i wychowawców, zgodnie z wieloletnią tradycją szkoły, składała przysięgę na sztandar.

 

Uczniowie przyrzekli dbać o honor szkoły i nigdy nie splamić jej dobrego imienia, należycie wypełniać swoje obowiązki, jak również kształtować właściwe relacje międzyludzkie.

 

Po ślubowaniu rodzice zostali zaproszeni na pierwsze spotkanie z wychowawcami.

 

Wychowawcy klas pierwszych w roku szkolnym 2018/2019:

 

1 aLO – Barbara Bączek-Motała,

 

1 bLO – Piotr Szmigiel,

 

1 aT – Leon Moza,

 

1 bT – Magdalena Dzięcielska,

 

1 cT – Krystian Rychert,

 

1 dT – Iwona Nicińska,

 

1 eT – Agnieszka Misiaczyk,

 

1 fT – Kinga Krajkowska,

 

1 gT – Przemysław Rojewski,

 

1 aBS – Mariusz Jaszewski.

 

 

Autor: Iwona Nicińska