SALON MATURZYSTÓW

We wtorek 18 września 2018 r.  uczniowie klas czwartych c, d, e technikum odwiedzili SALON MATURZYSTÓW. Jest to coroczne spotkanie przedstawicieli wyższych uczelni z całego kraju, którzy na Wydziale Prawa i Administracji UG w Gdańsku prezentują swoją ofertę kształcenia. Oprócz wymagań rekrutacyjnych uczniowie  dowiedzieli się o perspektywach podjęcia pracy po ukończonych studiach. Równocześnie na audytoriach  przedstawiciele CKE przekazywali uczniom cenne uwagi dotyczące przedmiotów maturalnych matematyki i języka polskiego.