Absolwenci szkoły

Absolwentów szkoły, którzy ukończyli naukę w 2018 roku, prosi się o zwrot uzupełnionej deklaracji, którą otrzymali wraz z dokumentacją ze szkoły. Dokument należy dostarczyć do sekretariatu szkoły do dnia 21 września 2018 roku. Deklaracja służy monitorowaniu losów absolwentów.