Uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego

W dniu 03 września 2018 r. na dziedzińcu Powiatowego Zespołu Szkół nr 2 odbyło się uroczyste rozpoczęcie roku szkolnego 2018/2019.  Pani dyrektor powitała zgromadzonych uczniów, w tym 10 klas pierwszych, rodziców i grono pedagogiczne.

W swoim przemówieniu życzyła uczniom sukcesów w nauce, zaangażowania w życie szkoły, a nauczycielom efektów w pracy dydaktycznej i wychowawczej.