DOBRY START 300 dla ucznia!

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2018 r. rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” (Dz. U. poz. 1061) przekazujemy, rodzicom i opiekunom uczniów oraz pełnoletnim osobom uczącym się, informację o możliwości uzyskania wsparcia w postaci świadczenia w wysokości 300 zł.

 

Ze względu na terminy składania wniosków prosimy, aby w celu dotarcia do jak najszerszego grona zainteresowanych, użyć wszelkich możliwych form komunikacji.

 

Szczegółowy komunikat „DOBRY START”