Spotkanie profilaktyczne dla rodziców

Dnia 30 maja odbyło się w naszej szkole spotkanie profilaktyczne dla rodziców. Psycholog szkolna pani Marta Górska-Szczotkowska przedstawiła wyniki diagnozy ryzyka uzależnień wśród młodzieży Elektryka, porównując wyniki uczniów z wynikami uzyskanymi od rodziców. Zainteresowani rodzice i wychowawcy wzięli  udział w krótkiej prelekcji dotyczącej zagrożeń wynikających z zażywania wybranych środków psychoaktywnych. Zostali zaznajomieni  również z oznakami mogącymi świadczyć o zażywaniu narkotyków i środków zastępczych. Przedstawione zostały również informacje  o nowych  kanały dystrybucji dopalaczy.