NABÓR NA STAŻE I PRAKTYKI ZAWODOWE

Trwa nabór na staże i praktyki zawodowe podnoszące umiejętności i kwalifikacje zawodowe w branżach Energetyka i ekoenergetyka oraz ICT i elektronika. Staż/praktyka obejmuje 150 godzin, szkoła będzie finansowała każdemu uczniowi – uczestnikowi stażu/praktyki:

1.   stypendium – 997,40 zł,
2.   odzież roboczą, środki ochrony o wartości około 300,00 zł,
3.   wyposażenie stanowiska pracy o wartości około 900,00 zł,
4.   zindywidualizowany koszt dojazdu i powrotu z miejsca zamieszkania do miejsca realizacji stażu/praktyki – kwota około 100 zł.

 

Dokumenty rekrutacyjne można pobrać tutaj.

 

Ważne! Nie wpisujemy elektronicznie dat rozpoczęcia i zakończenia udziału w projekcie, ani dat wypisywania deklaracji i oświadczeń. Będą one wpisywane w momencie rozpoczęcia stażu/praktyki.

 

Wypełnione dokumenty należy wysłać na adres projekty@wejherowo-elektryk.pl

 

Staże/praktyki zawodowe są realizowane w ramach Projektu: „Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy” realizowanego przez Powiat Wejherowski w ramach poddziałania 3.3.1 Jakość edukacji zawodowej Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020.