Zmiana nazwy szkoły od dnia 01 stycznia 2018 r.

Informujemy, że z dniem 01 stycznia 2018 r.  zgodnie z uchwałą nr V/XXXV/363/17 Rady Powiatu Wejherowskiego z dnia 24 listopada 2017 r. nastąpiła zmiana nazwy szkoły z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie na Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie.

 

Dyrekcja