Projekt edukacyjny: Szkodliwość palenia tytoniu

W dniu 15 grudnia 2017 r. w auli szkolnej wszystkie klasy trzecie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w spotkaniu, podczas którego ich przedstawiciele omawiali wykonane wcześniej prezentacje multimedialne nt. szkodliwości palenia tytoniu. Projekt edukacyjny,  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, zrealizowany został w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem było uświadomienie uczniom szkodliwości palenia tytoniu oraz zaprezentowanie uczniom pozytywów niepalenia. Projekt realizował zagadnienia prozdrowotne.

Najciekawszą prezentację wykonała kl. 3 b T, natomiast zagadnienie w najbardziej interesujący  sposób przedstawił Adrian Włuka z kl. 3 c T.

 

 

Szkodliwość palenia tytoniu

 

Małgorzata Olszak, Barbara Zabłońska