Światowy Tydzień Przedsiębiorczości

W dniu 13 listopada 2017 r. uczniowie klasy 4aT uczestniczyli w wykładzie inauguracyjnym rozpoczynającym Światowy Tydzień Przedsiębiorczości w powiecie Wejherowskim. Wykładowca Wyższej Szkoły Bankowej Zygmunt Żmuda Trzebiatowski przeprowadził zajęcia o tematyce „Innowacyjność, start-upy i inne słowa klucze – przedsiębiorczość czy zagrożenie dla niej?”.

 

 

 

W dniu 14 listopada 2017 r. klasa 4cT i 4deT udała się do Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Rumi na Targi Edukacji i Pracy pod hasłem „Czas na karierę”. Uczniowie mogli zapoznać się z propozycją placówek edukacyjnych i szkoleniowych, w tym uczelni wyższych, szkół policealnych, lokalnych stowarzyszeń działających na rzecz młodzieży, Powiatowego Urzędu oraz zakładów pracy.

 

 

 

W ramach Pomorskiego Dnia Przedsiębiorczości nastąpiło rozstrzygnięcie konkursu „Dzień z życia firmy” w dniu 15 listopada 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie. Uczniowie klasy 3dT w składzie: Baziak Radosław, Bergmann Oskar, Liżewski Mateusz, Pakuła Błażej zdobyli wyróżnienie.

 

 

W środę 15 listopada 2017 r. w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Wejherowie odbył się Szkolny Konkurs Przedsiębiorczości Powiatu Wejherowskiego. Naszą szkołę reprezentowali uczniowie klasy 4deT: Daniel Konkel, Jagoda Woźniak oraz z klasy 4fT: Andrzej Felski i Konrad Warmke. Konkurs sprawdzał poziom wiedzy teoretycznej o przedsiębiorczości, a także badał poziom umiejętności menadżerskich na przykładzie case study. Celem konkursu było propagowanie wiedzy o przedsiębiorczości, kształtowanie i promowanie pro biznesowych postaw wśród młodzieży, rozwijanie wśród uczniów zainteresowania wszelkimi formami przedsiębiorczości oraz zachęcanie do aktywnego planowania własnej drogi edukacyjnej i zawodowej.
Nasza reprezentacja zajęła I miejsce.

 

Możesz obejrzeć Film w TTM

 

 

W środę 15 listopada 2017 roku drużyna złożona z 6 uczniów (5 graczy i bankiera) z klasy 4deT uczestniczyła w Turnieju gry Monopol w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 3 w Wejherowie. Nasza reprezentacja zajęła III miejsce. Zespół składał się z następujących osób: Wojciech Bianga, Patryk Dopke, Michał Greń, Dominik Labudda, Bartłomiej Pulczyński oraz Piotr Wika.

 

 

 

W czwartek w Naszej Szkole odbyły się warsztaty dla dziewcząt o nazwie „Dress- code w biznesie”. Warsztaty odbyły się w dwóch turach: pierwsza (8.00-9.35) dla dziewcząt z technikum oraz 1bLO, druga (9.45-11.30) dla dziewcząt z 2aLO i 3aLO.

Celem warsztatów było rozwinięcie w młodzieży umiejętności świadomego kreowania wizerunku poprzez poznanie zasad dobierania stroju stosownie do okazji, miejsca i czasu oraz uzmysłowienia im przekazu, jaki niesie otoczeniu ubiór.

 

 

W czwartek 16 listopada 2017 roku w ramach obchodów Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości klasa 1aLO oraz 4cT uczestniczyła w wykładach w Wyższej Szkoły Administracji i Biznesu w Gdyni. Uczniowie uczestniczyli w trzech panelach: „Kierunek Mobile – wpływ nowoczesnych technologii na rozwiązania bankowe na przykładzie rozwiązań mobilnych Banku Pekao SA”, „Lekcja przedsiębiorczości. Korporacja – prawdy i mity – Amazon” oraz „Kreatywność czyli nowa superbohaterka współczesnego marketingu” wygłoszonym przez mgr Lenę Osińską.

 

 

 

 

W piątek odbył się warsztat w którym wzięła udział klasa 4aT, 4bT oraz 1eT. Warsztat przeprowadziła Wioletta Majewska z Pomorskiej Wojewódzkiej Komendy OHP w Gdyni. Prelegent zapoznał uczniów z pełnym zakresem działalności Młodzieżowego Centrum Kariery i możliwościami poszukiwania pracy seznowej, krótkoterminowej i stałej.

 

Film z TTM

 

W Naszej Szkole odbyły się warsztaty i lekcja informacyjna pt. „Pierwsza praca”, która miała na celu przygotowanie przyszłych absolwentów do obecności na rynku pracy.

 

 

 

 

W piątek w auli odbyły się zajęcia warsztatowe „Pierwsza praca” przeprowadzone zostały przez panią Ewę Krzoska-Barton Inspektor Państwowej Inspekcji Pracy w Gdańsku. Uczniowie zostali zapoznani z regulacjami prawnymi obowiązującymi na rynku pracy. Zajęcia odbyły się w dwóch turach: w godzinach 9.45-10.30 dla klasy 3aZ oraz 10.45-11.30 dla klasy 4fT.

 

W czwartek, dnia 16 listopada po południu w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbyło się spotkanie z pracodawcą, właścicielem firmy Delkom 2000 sp. z o.o. w Wejherowie, panem Pawłem Kwidzińskim. Uczniowie klas 3dT, 3fT i 4deT  z zaciekawieniem wysłuchali drogi przedsiębiorcy do założenia własnej firmy. Uczniowie otrzymali zaproszenie na staże i praktyki oraz propozycje  zatrudnienia w firmie Delkom.

 

 

Wojewódzki Urząd Pracy w Gdańsku działający w imieniu Samorządu Województwa Pomorskiego zaprosił Naszą Szkołę do skorzystania z cyklu spotkań doradców zawodowych
z młodzieżą – „Wybieraj mądrze”.

Dnia 27 listopada uczniowie klasy 3 aT i klasy 1 aT w godzinach od 9.50 do 11.30 oraz uczniowie  z klas 2 bT i 2 fT  w godzinach od 11.45 do 13.25 wzięli udział w zajęciach obejmujących:

  1. Prezentację „Barometr zawodów”, podczas której uczniowie dowiedzieli się, jakie jest zapotrzebowanie na zawody w województwie pomorskim – jakie zawody są deficytowe a jakie nadwyżkowe, jaka jest aktualna sytuacja na rynku pracy. Uczniowie nauczyli się posługiwać narzędziem „Barometr zawodów” oraz otrzymali wykazy zawodów deficytowych
    i nadwyżkowych. Wykład przedstawił specjalista z Pomorskiego Obserwatorium Rynku Pracy – pan Marcin Średziński.
  2. Wykład „Jak zbudować swoją karierę zawodową”, w ramach którego omówione zostały następujące tematy: pierwsze kroki na rynku pracy, rozwój zawodowy w oparciu o własne zasoby oraz kompetencje poszukiwane przez pracodawców. Zajęcia prowadził doradca zawodowy
    z Centrum Informacji i Planowania Kariery Zawodowej WUP w Gdańsku – pani Ewa Oszówka.

Zajęcia zostały przeprowadzone w interesującej formie quizu i wykładu interaktywnego.