IX Powiatowy Konkurs Multimedialny „Polska niepodległość”

7 listopada 2017 r. w naszej szkole odbył się finał IX Powiatowego Konkursu Multimedialnego „Polska niepodległość”. W konkursie oceniano przygotowane prace w postaci prezentacji multimedialnych. Zarówno forma jak i treść miały być samodzielnym wyborem uczestników konkursu jednak czas trwania prezentacji był ograniczony do 5 minut.

Głównymi celami konkursu było utrwalenie wśród młodzieży zainteresowań dotyczących historii naszej ojczyzny, kształtowanie postaw patriotycznych oraz kultywowanie tradycji narodowych, szczególnie Święta Niepodległości. Celem też było rozwijanie poczucia dumy z przeszłości narodu polskiego, rozwijanie wielostronnych zainteresowań nie tylko historią ale i technologiami informatycznymi a także promowania własnej szkoły poprzez prezentowanie swoich osiągnięć.

 

 

Wśród przedstawionych prac na nagrody zasłużyły:

1 miejsce zespół w składzie: Sandra Rogala i Filip Lidzbarski z ZSP nr 2 w Wejherowie,

2 miejsce zespół w składzie: Kamil Mądry i Filip Pionke z ZSP w Redzie,

3 miejsce zespół w składzie: Wojciech Kanikuła i Szymon Niewiadomski z I LO w Rumi.

 

WSZYSTKIM UCZESTNIKOM GRATULUJEMY!!!

 

Jeden z filmów zaprezentowanych przez uczniów Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł” w Wejherowie: