Wakacyjne staże u pracodawców

Zapraszamy wszystkich chętnych do udziału w wakacyjnych stażach u pracodawców. Szkoła zapewnia podstawowe ubranie robocze, stypendium w wysokości 997,40 zł, zwrot kosztów dojazdu do pracodawcy do kwoty 100 zł, zwrot pieniędzy za posiłki regeneracyjne do kwoty 400 zł oraz podstawowe wyposażenie – narzędzia i przyrządy pomiarowe o wartości około 500 zł. Czas trwania stażu – 150 godz. Poza gratyfikacją finansową jest to szansa na zdobycie dodatkowych doświadczeń zawodowych. Terminy i miejsca odbywania staży do uzgodnienia z kierownikiem szkolenia praktycznego. Można zgłaszać się w sekretariacie szkoły oraz poprzez e-maile (najlepiej podając również numer telefonu kontaktowego) lub osobiście.