EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Przypominamy wszystkim, że w czerwcu i lipcu odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie. Harmonogram sesji przedstawia się następująco:

 

Część pisemna – 20 czerwca 2017 r.

 

– godz. 10:00 – kwalifikacje E.07, E.12 i E.15

– godz. 12:00 – kwalifikacje E.06, E.08 i E.13

– godz. 14:00 – kwalifikacje E.16 i E.24

 

Każdy zdający musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem) oraz może mieć kalkulator prosty*.

 

* Kalkulator prosty – to kalkulator, który umożliwia wykonywanie tylko dodawania, odejmowania,  mnożenia, dzielenia, ewentualnie obliczanie procentów lub pierwiastków kwadratowych z liczb.

 

Część praktyczna:

(zgodnie z indywidualnymi harmonogramami)

 

– kwalifikacja E.06 – od 5 do 7 lipca, godz. 9:00 lub 15:00

– kwalifikacja E.08 – od 4 do 8 lipca, godz. 9:00 lub 15:00

– kwalifikacja E.12 – od 29 czerwca do 1 lipca, godz. 8:00, 12:00 lub 16:00

– kwalifikacja E.13 – od 21 do 29 czerwca, godz. 8:00, 12:00 lub 16:00

– kwalifikacja E.14 – 28 czerwca, godz. 8:00

– kwalifikacja E.15 – od 2 do 3 lipca, godz. 8:00, 12:00 lub 16:00

– kwalifikacja E.20 – 26 czerwca, godz. 13:00

 

Każdy zdający musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem oraz długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem). Zdający część praktyczną egzaminu w kwalifikacji E.20 powinni dodatkowo mieć kalkulator z funkcjami trygonometrycznymi i logarytmicznymi, ołówek, temperówkę, gumkę do ścierania i linijkę 30 cm.

 

Przypominamy, że na egzamin zgłaszamy się odpowiednio wcześniej.

 

Życzymy powodzenia.