WYKŁAD OTWARTY Z FIZYKI JĄDROWEJ I ATOMOWEJ DLA MIESZKAŃCÓW POWIATU WEJHEROWSKIEGO

12 czerwca o godzinie 12:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie odbył się czwarty wykład otwarty w ramach działań Powiatowego Ośrodka wspierania rozwoju zawodowego przyszłych pracowników pierwszej polskiej elektrowni jądrowej.

Jednym z prelegentów był przedstawiciel Departamentu Energetyki Jądrowej z Ministerstwa Energii, Dariusz Szymański, który poprowadził wykład pod tytułem „Jądrowy cykl paliwowy”.

O bezpieczeństwie pracy różnych typów reaktorów opowiedziała Katarzyna Konecko, nauczyciel fizyki w ZSP nr 2.

Udział w wykładzie brał także nasz uczeń Tomasz Hintz z klasy 2bT, który w wyjątkowy sposób przedstawił zasadę działania czarnobylskiego reaktora RBMK.