EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE ZAWODOWE „STARA” FORMUŁA

Przypominamy wszystkim zainteresowanym, że w czerwcu odbędą się egzaminy potwierdzające kwalifikacje zawodowe. Harmonogram sesji przedstawia się dla wszystkich zawodów następująco:
 
 
Etap pisemny – 12 czerwca 2017 r. godz. 12:00
 
Każdy zdający musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem, długopis (pióro) z czarnym tuszem (atramentem).

 

Etap praktyczny – 13 czerwca 2017 r.  godz. 9:00

 

Każdy zdający musi mieć dowód tożsamości ze zdjęciem oraz długopis (pióro)
z czarnym tuszem (atramentem). Zdający w zawodach technik elektryk i technik elektronik mogą mieć ponadto ołówek, temperówkę, gumkę do ścierania i linijkę.

Przypominamy, że na egzamin zgłaszamy się odpowiednio wcześniej.

 

Życzymy powodzenia.