Umowa współpracy partnerskiej

Dnia 30 maja 2017 r. o godz. 10:00 w auli Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie, nastąpi podpisanie porozumienia o współpracy pomiędzy Polsko-Japońską Akademią Technik Komputerowych w Gdańsku, reprezentowaną przez dziekana wydziału informatyki dr hab. p. Marka Bednarczyka, a Zespołem Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Wejherowie reprezentowanym przez p. dyr. Krystynę Grubba. Wśród zaproszonych gości powitamy wejherowskiego – p. dr Gabrielę Lisius, członka zarządu powiatu wejherowskiego p. Wojciecha Rybakowskiego i naczelnika wydziału edukacji p. Mirosława Lademanna.
 
Polsko-Japońska Akademia Technik Komputerowych w swoim programie nauczania zapoznaje studentów z podstawowymi technikami baz danych, zasadami budowy oprogramowania i sieci komputerowych oraz możliwościami zastosowań multimediów. Uczy programowania w podstawowych językach, takich jak Java, C++. Studenci otrzymują wykształcenie z matematyki, elektroniki, rachunkowości, ekonomii i prawa.
 
W ramach nauczania specjalistycznego studenci wybierają specjalizacje, w jakich chcą pogłębiać swoją wiedzę i umiejętności. Podczas zajęć specjalistycznych, programowo skorelowanych z kierunkami kształcenia, poznają między innymi takie języki programowania jak: Ruby, Ruby on Rails, C#, SQL.
 
Strony podpisujące porozumienie wyrażają wzajemną zgodę na stosowanie logotypów oraz wszelkich znaków identyfikacji wizualnej w zakresie odpowiadającym realizowaniu celów porozumienia. Zapewniają sobie dostęp do wszelkich materiałów. Uczelnia w porozumieniu z dyrekcją szkoły będzie nieodpłatnie przeprowadzać wykłady i ćwiczenia dla uczniów ZSP nr 2 w Wejherowie. Wykłady te będą odbywać się w siedzibie szkoły, w siedzibie uczelni lub będą transmitowane drogą elektroniczną w sieci Internet. PJATK będzie okresowo proponować szkole wspólne inicjatywy promujące rozwój uczniów – np. konkursy, guizy, zaproszenia na spotkanie ze współpracującymi z uczelnią firmami itp.