Projekt 3.3.1. Podzadanie 2.4.

Projekt 3.3.1. RPO WP 2014-2020 Jakość edukacji zawodowej:

 

 

 

 

Zintegrowany rozwój publicznego szkolnictwa zawodowego w Powiecie Wejherowskim poprzez wzrost jakości edukacji zawodowej w ramach przedsięwzięcia strategicznego – Kształtowanie sieci ponadgimnazjalnych szkół zawodowych uwzględniającej potrzeby subregionalnych i regionalnego rynku pracy.

    21 grudnia 2016 r. w naszej szkole odbyło się spotkanie, na które zostali zaproszeni nauczyciele przedmiotów zawodowych oraz nauczyciele współpracujący w zakresie tego obszaru kształcenia. To inauguracyjne spotkanie miało charakter głównie organizacyjny, pani dyrektor formalnie poinformowała uczestników o zawiązania sieci współpracy oraz przedstawiła zadania i cele jakie przed nią stoją. W ramach sieci będziemy doskonalić kompetencje zawodowe, dzielić się doświadczeniami i opracowywać materiały na spotkania. Pracą sieci będzie kierować koordynator – „Lider sieci”, który ma za zadanie wspierać uczestników i dzielić się wiedzą, został nim kierownik szkolenia praktycznego w ZSP nr 2.  

image01 image02