UWAGA! absolwenci zdający egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie Powiatowy Zespół Szkół nr 2 im. Bohaterskiej Załogi ORP „Orzeł" w Wejherowie

XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik Matematyczny

|| Napisano 18 stycznia 2018

W dniu 22 listopada 2017 roku w naszej Szkole odbyła się XXIII edycja Ogólnopolskiego Konkursu Matematycznego Alfik Matematyczny. Uczniowie rozwiązywali zadania pod nadzorem szkolnego opiekuna konkursu przez 90 minut. Zadania konkursowe nie wymagały dużej wiedzy szkolnej, raczej sprytu, wyobraźni i logicznego kojarzenia faktów. Dyplom uznania za uzyskanie bardzo dobrego wyniku w Ogólnopolskim Konkursie ALFIK MATEMATYCZNY […]


Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa

|| Napisano 27 grudnia 2017

W tym roku szkolnym nasza szkoła uczestniczyła w Narodowym Programie Rozwoju Czytelnictwa, w ramach którego biblioteka szkolna wzbogaciła się o 548 nowych książek. Zakupiono literaturę piękną, popularnonaukową, książki cieszące się zainteresowaniem uczniów, rodziców i nauczycieli. W celu popularyzowania czytelnictwa i motywowania uczniów do czytania, nauczyciele zrealizowali projekty edukacyjne, we wszystkich oddziałach ZSP nr 2, z […]
Projekt edukacyjny: Szkodliwość palenia tytoniu

|| Napisano 15 grudnia 2017

W dniu 15 grudnia 2017 r. w auli szkolnej wszystkie klasy trzecie Technikum, Zasadniczej Szkoły Zawodowej i Liceum Ogólnokształcącego wzięły udział w spotkaniu, podczas którego ich przedstawiciele omawiali wykonane wcześniej prezentacje multimedialne nt. szkodliwości palenia tytoniu. Projekt edukacyjny,  z wykorzystaniem księgozbioru biblioteki szkolnej, zrealizowany został w ramach Narodowego Programu Rozwoju Czytelnictwa. Jego celem było uświadomienie […]MULTIMEDIALNA PRACOWNIA ENERGETYKI JĄDROWEJ

|| Napisano 14 grudnia 2017

Mamy nową pracownię! MULTIMEDIALNĄ PRACOWNIĘ ENERGETYKI JĄDROWEJ   13 grudnia 2017 r. o godz. 10:00 nastąpiło uroczyste otwarcie multimedialnej pracowni energetyki jądrowej w naszej szkole.   Dzięki nowo powstałej pracowni otwierają się przed nami nowe możliwości, przede wszystkim organizacja wideokonferencji i wykładów on-line. Udostępnią nam je pracownicy Narodowego Centrum Badań Jądrowych, Państwowej Agencji Atomistyki, Ministerstwa […]